16/4/08

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EMOTIONAL INTELLIGENCE

Τεχνικές ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για αποτελεσματική επικοινωνία, ανάπτυξη λειτουργικών συμπεριφορών & παραγωγική διαχείριση των σχέσεων με συνεργάτες και πελάτες


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, προϊσταμένους και στελέχη όλων των βαθμίδων, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο που στην εργασία του υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Να επαναπροσδιορίσει τις αιτιώδεις σχέσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα
 • Να καταδείξει την σπουδαιότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, δεδομένου ότι:
  - οι συναισθηματικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που καθορίζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές
  - το 90% των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα στελέχη μιας επιχείρησης είναι με βάση τα συναισθήματά τους
  - ο ηγέτης μιας επιχείρησης κινητοποιεί άτομα και ομάδες κυρίως επηρεάζοντας τα συναισθήματά τους
  - η ισορροπία ενός ατόμου και η ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων, είναι σχεδόναποκλειστικά θέμα ελέγχου των συναισθημάτων του
 • Να εφαρμόσει τις ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σύγχρονο management.


ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Μέρος Α΄

 • Η φυσιολογία της συμπεριφοράς - Γνωσιακές και αντιληπτικές δυσλειτουργίες
 • Η κατανόηση των συναισθηματικών μηχανισμών - Η χρόνια υπερδιέγερση τους και η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό και στην συμπεριφορά του εργαζομένου
 • Ο διαπροσωπικός χαρακτήρας των συναισθημάτων - Η νευρωνική αναπαράσταση του κοινωνικού κόσμου - Ενσυναισθητικοί μηχανισμοί
 • Διαταραχές της διάθεσης και συναισθηματικές δυσλειτουργίες
 • Τραυματικές εμπειρίες και επαναδιαπραγμάτευσή τους

Μέρος Β΄

 • Στυλ management και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Το μοντέλο των συναισθηματικών ικανοτήτων:

Αυτεπίγνωση

- Επίγνωση των συναισθημάτων μας

- Ακριβής αυτοαξιολόγηση

Αυτορύθμιση

- Στρατηγικές πρόληψης συναισθηματικών αντιδράσεων

- Στρατηγικές ελέγχου των συναισθημάτων μας (οργής-θυμού-ανησυχίας-κατάθλιψης) και των παρορμήσεων για δράση

- Τεχνικές διαχείρισης του στρες και της κατάθλιψης χωρίς την κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών.

- Αυτοκινητοποίηση – Προσαρμοστικότητα – Πρωτοβουλίες

- Κατεύθυνση της προσοχής (focus)

Κατανόηση των άλλων

- Κατανόηση των άλλων

- Ενσυναίσθηση - Εναρμόνιση με τους άλλους

- Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των άλλων

- Τεχνικές αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων

- Τεχνικές συμβουλευτικής (Counseling)

Διαχείριση των σχέσεων μας με τους άλλους

- Αποτελεσματική αυτοπαρουσίαση

- Επιρροή - Στρατηγικές διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων

- Τεχνικές αποτελεσματικής – δημιουργικής συζήτησης

- Assertive συμπεριφορές

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη Ομάδων
 • Test αυτογνωσίας & αξιολόγησης των συναισθηματικών σας δεξιοτήτων – Ανακάλυψη δυνατών και αδύναμων σημείων με στόχο την βελτίωση τους
 • Ασκήσεις Συναισθηματικής Νοημοσύνης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
:

Ώρες : 24
Ημέρες : 3


ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Προσαρμογή του σεμιναρίου στις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων
 • Προβολή εκπαιδευτικών ταινιών
 • Ασκήσεις
 • Ανάπτυξη περιπτωσιολογίας - CASE STUDY

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Βονδικάκης Χρήστος

Σύμβουλος Eπιχειρήσεων

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ & ΜΒΑ York University.

Εισηγητής-Εκπαιδευτής ΟΑΕΔ & ΕΚΕΠΙΣ

Ειδικός σε Θέματα Εφαρμογής Συστημάτων Management, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων